O mně

Ing. Boleslav Vraný, Ph.D.

Vzdělání

Absolvent doktorského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Kvantová optika a optoelektronika. V roce 2010 jsem obhájil disertační práci „Measurement of amplitude and phase of ultrashort optical pulses by using nonlinear processes in optical fibers.“ a získal titul Ph.D. Předtím jsem v roce 2000 obhájil diplomovou práci „Optimalizace ps spektrofluorometru s TCSPC detekcí a laserovou excitací.“ na Katedře fyzikální elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a získal titul inženýra v oblasti aplikace přirodních věd.

Vystudoval jsem také obor Teologické nauky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem se věnoval zejména tématu spirituality práce a pohledu sociálních encyklik na to, co je lidská práce a jak se v ní projevuje naše spoluúčast na Božím díle stvoření a vykoupení. Své příspěvky na toto téma publikuji na samostatné stránce Víra jednoho technika.

Znalosti

Programování v C# a C/C++, Java, Visual Basicu 6 na platformách MS Windows a IIS. Databáze v MS SQL Server. Dále v v C/C++ a assembleru na mikroprocesorech Cortex M0, Atmel AVR a 8051. Lasery, spektroskopie, optické vlákna, moderní optika.

Jazykové dovednosti

Angličtina aktivně, ruština pasivně.

Životopis ke stažení

Můj strukturovaný životopis si můžete stáhnout zde.